Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (aktualia redakcija) ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (nuo 2018 m. gegužės 25 d.)