Projektai

2019-02-19

Įgyvendinamas projektas „Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“

Investicijos 2020

2019 m. sausio 22 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0011 „Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kuria projektui skirta 52 940,76 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų suma, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 4.671,23 Eur, Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 4 671,25 Eur.

Bendra projekto vertė – 62 283,24 Eur. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Siekiant sumažinti aukštą gyventojų mirtingumą nuo kraujotakos sistemos, galvos smegenų bei kraujotakos ligų, planuojama įsigyti įrangą bei aprūpinti transporto priemone, skirtą pacientams lankyti namuose.

Projektu planuojama pritaikyti Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro fizinę infrastruktūrą neįgaliųjų poreikiams.

Siekiant pagerinti Eišiškių ASPC sveiko senėjimo srityje teikiamas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsygyti medicininę įrangą.

Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas pagerinti kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų ir kraujotakos ligų, vaikų ligų, sveiko senėjimo sriyse sričių profilaktiką, diagnostinių bei gydymo paslaugų prieinamumą bei kokybę, tokiu būdu sumažinti Šalčininkų rajono gyventojų sergamumą bei mirtingumą.

Įgyvendinus projektą „Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ bus prisidėta prie rodiklių „Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“ - P.S.363 bei „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“- P.B.236.

Projekto trukmė iki 2020 sausio 31 d.