Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai organizacijoje vykdomi vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97 (aktualiomis redakcijomis) ir Viešųjų pirkimų komisijos reglamentu, patvirtintu VšĮ Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. DĮV-4

VšĮ Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras. Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas